Jednoduchý konvertor pro příjem AO40 v pásmu S2

 

Z mnoha zdrojů jsem se dozvěděl, že pro příjem AO40 v pásmu 2400 MHz lze použít MMDS konvertor california amplifier 130332.  Sehnal jsem si proto dva kousky a začal pátrat po bližším popisu úprav.  Jsou prakticky tři možnosti vlastní úpravy:

  1. Ponechat konvertor naprosto beze změn a jako mezifrekvenci použít nějaký skener, či TRX umožňující příjem SSB a CW na kmitočtu 450 MHz a výše (při frekvenci oscilátoru v konvertoru 1950 MHz).
  2. Přeladit oscilátor v konvertoru tak, aby se jako mezifrekvence dal použít SSB/CW 70 cm TRX.
  3. Přeladit oscilátor v konvertoru tak, aby se jako mezifrekvence dal použít SSB/CW 2m cm TRX.

 

Rozhodl jsem se provést úpravu č.3

 

V následujících bodech jsem shrnul celý popis přestavby. Veškeré mé vybavení bylo následující: čitač do 2,6 GHz, voltmetr a krystalový oscilátor 32MHz s malou anténkou cca lambda/4 (75. harmonická je 2400MHz), více měřící techniky doma nemám.

Vycházel jsem z holického sborníku 2002, kde přestavbu publikoval OK1VVT, dale z informací na http://www.satelit.cz/article.php?sid=226http://www.qsl.net/ok1vaw/, kde je vše podrobně zakresleno a nafoceno.


1. Abych vyzkoušel jestli je mmds funkční přiblížil   jsem krystalový oscilátor velmi blízko k původní anténě MMDS a protože původní oscilátor by  měl kmitat na 1950 MHz, snažil jsem se na ručce na FM zachytit nosnou. Předpoklad je, že by to mělo byt na kmitočtu 2400-1950=450 MHz. Samozřejme plus mínus. Pokud tam nic nebude pak může oscilátor kmitat jinde a je nutné ho změrit, nebo MMDS nefunguje. Pokud je jistota, že je MMDS konvertor v pořádku, muže se tento krok vynechat.


2. Dále je nutné nechat si vyrobit krystal 8,8125 MHz. Každý, kdo si již nechal vyrábět krystal toto bude vědět, ale dle mého názoru je dobré to napsat: Pokud si chcete nechat vyrobit krystal je nutné znát přesně paralelní kapacitu se kterou krystal v zapojení pracuje. U MMDS konvertoru je krystal připojen přímo do obvodu PLL a pokud není k dispozici katalogový list, kde by to mohlo být třeba i napsáno, je nutné dát k PLL krystal o známé hodnotě kmitočtu velmi blízko hodnotě požadované  a čítačem poté změřit skutečnou hodnotu kmitočtu krystalu. Tento krystal se poté pošle do výrobny krystalů s uvedenou hodnotou skutečného kmitočtu a s požadavkem na kmitočet 8,8125 MHz u nového krystalu. Oni dle zaslaných údajů   a zaslaného krystalu zjistí tu kapacitu a na ní napasují požadovaný krystal.3. Teď je nutné vyměnit krystal v konvertoru a přeladit oscilátor. Při ladění oscilátoru je nutné kontrolovat ladící napětí a dále kmitočet. Poté se postupně zkracují podle obrázků  na http://www.qsl.net/ok1vaw/ obě cívky u oscilátoru a závěs by se měl zavěsit. V mém případě se ladící napětí dostalo asi na 2,5 V a po několikanásobném zapnutí a vypnutí se neměnilo a kmitočet na čítači byl konstantní. Doporučuji odškrabávat raději méně a sledovat ladící napětí a kmitočet. Ten by měl být 8,8125*256=2256 MHz. Pro jemné doladění slouží ladící kondenzátor u krystalu.


Body 4 a 5 nejsou zrovna moc "košér", ale při nedostatku měřící techniky stejně nic jiného nezbyde.


4. Pokud se to zavěsilo, přijde na řadu opět krystalový oscilátor, který přiblížíme přímo k  anténě MMDS konvertoru a snažíme se zachytit  nosnou na kmitočtu 144 MHz opět FM. Něco by tam mělo být, pokud   není, proladíme to ještě trošku kolem a poté se pustíme do odškrabávání konců pásků ve  filtru za oscilátorem, ubral jsem z každé pásky asi 0,5 mm a sledoval, jak se zlepsuje signal na ručce. Poté oddálíme krystalový oscilátor asi 3 m od antény ještě doškrábneme pásky v propusti za oscilátorem na nejlepší signál cca o 0,5 - 1 mm. Pracujeme však s rozmyslem !!


5. Ten samý postup se může aplikovat i na vstupní propust. Krystalový oscilátor opět dále od antény a odškrábnout konce pásků ve vstupní propusti na nejlepší příjem cca o 0,5 mm. Opět s rozmyslem !!


6. Protože AO-40 vysílá kruhovou polarizací, celou původní anténu konvertoru jsem vykuchal a udělal jsem helix anténu pro středovou parabolu dle http://members.aol.com/homebrewpics/mmds-feed/mmds-feed.htm   a fotek http://www.qsl.net/ok1vaw/.   Po umístění do ohniska paraboly průměru 78 cm  a namíření na AO40 jsem uslyšel maják a provoz. Signál majáku se dal dobře dekódovat i když ještě ne zcela bez chyb - hlášky o špatném kontrolním součtu. Provoz byl hůře čitelný.

Zkoušel jsem na tuto sestavu přijímat i maják UO11 na 2401,5 MHz, družice je celkem svižná oproti AO40 a tak jsem měl co dělat ji ručně sledovat, ale i tak jsem maják též zaslechl.

 

Celkově se tedy dalo konstatovat, že to funguje, ale stále jsem ještě nebyl spokojený a tak jsem po konzultacích s Vojtou  ok1vaw přidal za vstupní laděný obvod zesilovač ERA-5. Po této úpravě se podstatně zlepšila citlivost celého konvertoru, signál majáku mohu dekódovat zcela bez chyb. Po nějaké době se mi však začala zhoršovat citlivost a poté konvertor přestal fungovat úplně. Zjišťoval jsem proč a přišel jsem na to, že jsem špatně zapájel jeden zemní vývod u ERA-5 a ten se po čase uvolnil. Po opravě konvertor funguje, ale zřejmě došlo k nějakému "načnutí" té ERY, protože se zhoršila citlivost.

Protože mám konvertory dva, tak jsem u druhého místo drahého zesilovače  ERA-5 jsem vložil levnější ERA-3 a lze konstatovat, že i takto funguje vše k naprosté spokojenosti.

Pokud mám konverotr v ohnisku paraboly 78 cm tak maják mám oproti šumu cca o 50dB a provoz na družici slyším od šumu o (6 - 40) dB - posuzováno na S metru přijímače STANDARD C5800 se zapnutým útlumovým článkem.

 

Pokud se tedy někdo pustí do přestavby MMDS konvertoru přeji mu hodně zdaru. Vzhledem k tomu, že už se touto problematikou detailně zabývá mnoho amatérů slouží tento soupis spíše pro orientaci při přestavbě a v nalezení možných odkazů. Doporučuji detailně prostudovat všechny odkazy uvedené na této stránce a poté se teprve pustit do vlastní úpravy.

 

Jinak takhle slyším telemetrii, konvertor před parabolou, obvod ERA-3  - mb.wav.

Takhle slyším provoz - provoz.mp3.

ao401.jpg (22345 bytes)