Amatérská televize v pásmu 3 cm

 

Po mnoha různých pokusech jsem narazil na velmi zajímavé stránky, kde je popsána kompletní úprava satelitního konvertoru na FM vysílač. Úpravu jsem odzkoušel na dvou konvertorech a mohu konstatovat, že to funguje.  Úprava je popsaná zde http://www.qsl.net/pa3gco/zelfbouw/blauwkap/bluecap.html. Při pokusech s upraveným konvertorem bez posledního tranzistoru jsem udělal spojení bez parabol na 8,5km a dál to nešlo jenom z důvodu kopců a tak už chyběla přímá viditelnost. 


 Obrázek vlevo je nasnímán posláním majáčku s PIC přes 10GHz a následně přerelátkován na 1,2GHz, takže je to trochu chlupatější. Vpravo je foto z ATV pokusů na 3cm.

Přikládám pár fotek z průběhu úpravy.

 

 

Autor úpravy používá horozontální polarizaci a proto osazuje trazistor pro horizontální polarizaci. Konvertor je poté nutné napájet 18V, což je nepraktické. Polarizace se dá jednoduše nastavit přepojením odporu k zemi v bázi SMD tranzistoru, který spíná napětí pro původně vstupní tranzistory - jeden z tranzistorů je u žluté tečky na desce konvertoru a druhý je poblíž trimrů ve spodní části spoje. Pak lze konvertor provozovat i na 12V pro jakoukoliv nastavenou polarizaci. 

Modulaci je možné pouštět samostatně do modulačního tranzistoru v konvertoru, což ovšem znamená dva konektory na konvertoru nebo je možné dle původního schématu nechat modulaci a napájení v jednom bodě, pak je nutné modulovat signál přes tranzistor. Výhodou je jeden kabel ke konvertoru, nevýhodou je mírné zhoršení obrazu i zvuku, ale není to tak kritické.

Modulační obvody pro konvertor při modulaci po jednom kabelu

Zapojení modulátoru je převzato z časopisu CQ-TV171, oproti původnímu prameni pouštím videosignál i subnosnou zvuku do stejného místa a to do báze tranzistoru najednou. V původním zapojení mi na přijímači vypadával zvuk. Díky velkému úbytku napětí na sériových odporech s konvertorem je nutné, aby napájecí napětí modulátoru bylo alespoň 15V, čímž je zajištěna regulační rezerva pro 5V stabilizátor v konvertoru. Schéma zapojení je na straně 58 výše uvedené publikace, já jsem použil pouze část s posledním tranzistorem s chladičem a přímo do báze přes kondík moduluji signál.Jinak je téměř 100%, že k předělání budou vhodné i další konvertory, zvláště starší výroby, kde je všechno přehlednější. Většinou bývá zvlášť deska s oscilátorem, deska se zdroji předpětí pro tranzistory a deska s vf částí, což je určitě výhodnější. Chce to však zaexperimentovat.

Pro příjem ATV v pásmu 3 cm je nutné použít konvertor s přeladěným oscilátorem kolem  9 GHz a poté se použije stejný řetězec jako pro klasickou analogovou satelitní televizi. 

Změnu kmitočtu oscilátoru u konvertoru lze provést zašroubováváním nebo vyšroubováváním šroubu do dutiny oscilátoru, ale pro náš případ je taková změna velmi malá a je potřeba přemístit dielektrický váleček v oscilátoru.  Je to dost piplačka, vyžaduje to trpělivost a protože předpokládám, že většina nemá doma měření do 10GHz, dá se kmitočet oscilátoru nahrubo zjistit tak, že se po každém přemístění válečku konvertor složí a namíří se na satelit ASTRA. Pak už stačí najít nějakou tv stanici na analogovém přijímači a podle přijímaného kmitočtu a dle známého kmitočtu tv stanice se vypočítá kmitočet oscilátoru. Chce to však trpělivost. Pro jemné doladění kmitočtu pak lze použít výše uvedený šroub.