Automatický systém pro příjem WX satelitů

 

Při brouzdání po internetu jsem nalezl naprosto perfektní program pro příjem obrázků z meteosatelitů WXtoImg. Tento program má velkou řadu vymožeností a co je hlavní umí přelaďovat přijímač po sériovém portu PC. Rozhodl jsem se postavit řídící jednotku k WX přijímači, která by uměla komunikovat s tímto programem a tím vytvořit naprosto automatický systém pro příjem obrázků.

Po spuštění programu WXtoImg a nastavení do režimu záznamu se čeká na přílet družice NOAA dle nastavených kritérií a v okamžiku příletu dá WXtoImg povel po sériovém portu k přeladění přijímače na příslušný kmitočet dle družice. Po nasnímání obrázku WXtoImg opět čeká na přílet další družice a celý děj se opakuje. Takto můžete mít spuštěné snímání nepřetržitě. Předpokladem správné funkce jsou aktuální keplery,  správně udaná poloha a dobře seřízený čas v PC.

Wx přijímač se skládá z Vf části, kterou jsem postavil dle OK2XDX - viz A-Radio 3-4/97 a vlastního řídícího počítače. Srdcem řídícího počítače je PIC16F84A s příslušným programem - ke stažení včetně nastavení pojistek procesoru v tomto hexu.

Dále bude popisována pouze řídící jednotka.

 

Nastavení WXtoImg pro ovládání přijímače

 

Pro správnou funkci je potřeba nastavit program WXtoImg dle následujícího obrázku:

setup.jpg (36337 bytes)

 

Receiver type: zvolit GEO-PIC - zde je změna od 20.5.2005 kvůli NOAA18.

Receiver port: zvolit port, ke kterému máte připojený přijímač

Receiver baud rate: nastavit 1200

Hodnoty elevace samozřejmě nastavte dle své pozice. Já mám výhled do všech stran, tak si mohu dovolit nastavit elevaci již od 8°.

 

Funkce řídící jednotky

Celý přijímač se ovládá jedním tlačítkem, provozní stavy jsou zobrazovány na LCD. Po zapnutí přijímače se naladí kmitočet 137,5MHz a postupným stiskáváním tlačítka se skáče po kanálech s kmitočty 141MHz (kvůli 2. kanálu meteosatu), 137,1MHz, 137,3MHz, 137,38MHz, 137,4MHz, 137,62MHz, 137,84MHz, 137,9125MHz. Dalším stiskem tlačítka se na displeji objeví nápis LADENI PO RS232 a přijímač čeká na data od programu WXtoImg. V případě, že v tomto stavu přijdou do přijímače data pro přeladění, na displeji se objeví kmitočet s písmenem A. Opětovným stiskem tlačítka v jakémkoliv stavu automatického řízení se naladí kmitočet 137,5MHz a celé ladění se opakuje. Pokud tedy chceme automatický příjem necháme přijímač s nápisem LADENI PO RS232 na displeji, případně ve stavu, kdy za kmitočtem svítí A.

 

Schéma

schema.jpg (44945 bytes).

 

Osazovák

osazovak wxrx.bmp (84062 bytes)

 

Plošný spoj

 

wxrx.bmp (84062 bytes)

 

Rozměr plošného spoje je totožný s rozměrem LCD displeje. Omlouvám se za různě tlusté čáry a za obrázek mimo měřítko, ale v době kdy jsem to dělal to lépe nešlo.

 

Konstrukce

Osadíme všechny součástky, kromě jednočipu a displeje. Do desky přivedeme napětí 12V a zkontrolujeme 5V na jednočipu a na pinech pro displej. Pokud je vše v pořádku vložíme do patice jednočip a přimontujeme displej. Deska řízení a displej jsou k sobě sešroubovány přes distanční sloupky stranami spojů. Pro propojení displeje a desky řízení použijeme plochý kabel, nebo jiný systém. Já osobně jsem do desky řízení ze strany spojů napájel dutinky z FRB konektorů, do displeje jsem napájel nože pro jumpery ze základních desek a potom do sebe desky nasunul a zajistil šroubky přes distanční sloupky.

Po přivedení napájení 12V se na displeji musí zobrazit logo a po chvíli kmitočet 137,5MHz. Stiskem tlačítka se musí na displeji měnit kmitočet dle výše uvedených kanálů a nápis LADENI PO RS232. Pokud vše funguje můžeme řídící jednotku propojit s vf. částí a provést nastavení PLL s obvodem SAA1057, vše je popsáno ve výše uvedených A-Radiích. K eliminaci rušení z řídící jednotky doporučuji vše propojovat stíněnými kablíky. Vývod označený RS232 na řídící jednotce propojíme s pinem TX u sériového portu PC. Vývod označený GND na řídící jednotce propojíme s příslušným pinem GND u sériového portu PC.

 

Seznam součástek

IO1    7805

IO2    PIC16F84A

C1, C2    100nF

C3, C4    56pF

R1, R2    1kohm

R3    10kohm

R4    22kohm

X1    4MHz

LCD  16x1 s řadičem HD44780

 

Stavba řídícího počítače by neměla dělat žádné problémy a při použití dobrých součástek musí fungovat na první pokus.   

Pracujte však pečlivě, v žádném případě nenesu zodpovědnost za to, že si něco zničíte.

 

Takhle to vypadá hotové už i s vf. částí a zdrojem v krabici:

detail.jpg (43747 bytes)

wxrx1.jpg (57284 bytes)