Příjem HRPT obrázků

 

Každý, kdo se zabývá příjmem obrázků z meteosatelitů určitě začně pošilhávat po příjmu HRPT obrázků. Jedná se o obrázky s vysokým rozlišením, které vysílají převážně polární družice, ale též Meteosat - PDUS. Technické rešení vlastního příjmu je o něco složitější, než příjem klasických obrázků systémem wefax. HRPT je vysíláno digitálně.